POMPY CIEPŁA

Pompy Ciepła.

Mamy doświadczenie oraz szeroki wybór mocy pomp ciepła marki KOŁTON.

Kołton jest polskim producentem pomp Ciepła  :

Pompy ciepła Kołton posiadają wiele mocnych stron, które decydują o ich popularności wśród klientów i renomie na rynku sprzedaży urządzeń do ogrzewania. Do głównych zalet wysokotemperaturowych pomp ciepła powietrze-woda naszej produkcji zaliczamy przede wszystkim:

• Współpracę pompy ze sprężarką Copeland, która jest dostosowana do pracy z czynnikiem chłodniczym propan R290
• Bardzo wysokie COP, nawet powyżej 5.0, co jest możliwe dzięki dobrym właściwościom fizycznym i chemicznym czynnika roboczego
• Niższe ciśnienie tłoczenia powoduje mniejsze zużycie energii, niższy hałas oraz dłuższą trwałość sprężarki
• Temperaturę zasilania obwodu grzewczego – ponad 65 °C
• Pracę pompy w temperaturach zewnętrznych nawet do -25°C
• Funkcję pracy pompy w okresie letnim jako klimatyzacji
• Parownik ze zwiększoną powierzchnią wymiany ciepła, stworzony specjalnie z myślą o warunkach klimatycznych panujących w Europie Środkowo-Wschodniej, odznaczający się szerszym rozstawem lamel, a ponadto minimalizujący częstotliwość odszraniana
• Elektroniczny zawór rozprężny gwarantujący maksymalną wydajność pompy pracującej w zróżnicowanych temperaturach
• Odzysk ciepła z nagrzanego parownika po rozmrażaniu, co automatycznie przekłada się na niższe zużycie energii w trakcie całego roku
• Power-booster – ekonomizer wzmacniający COP pompy w niskich temperaturach zewnętrznych
• Soft-Start – system łagodnego rozruchu, którego celem jest zmniejszenie prądu rozruchowego wydłużającego działanie sprężarki